Groot Dictee Wijchen gecanceld 


Ondank vele inspanningen en vele uitnodigingen naar oud-deelnemers, ouders van kinderen en scholieren van Kans en Kleur, abonneehouders van de bibliotheek, berichten in de lokale media etc. is het helaas niet gelukt om twee weken voordat het Groot Dictee Wijchen van start zou gaan voldoende deelnemers te werven. Waar we voorheen steeds 60 deelnemers hadden bleef de teller twee weken vóór 15 november steken op 25. Dit is naar onze mening te weinig en te risicovol, gelet op de kosten, om een goed evenement neer te zetten. 

De dicteefinale voor de groepen 5 en 6 van de basisscholen van Kans en Kleur op het MaasWaalcollege gaat wel door

Het dictee voor de scholieren van het MaaWaalcollege zelf zal niet doorgaan nu het volwassenendictee wordt afgeblazen. 

Wij danken u en alle mensen die hoe dan ook een bijdrage hebben geleverd aan de publiciteit en het werven van deelnemers. Wij gaan er vanuit dat met het afblazen van de editie 2017 er een einde komt aan wat een mooie traditie leek te worden. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het organiserend comité Groot Dictee Wijchen. .


WIE MAAKTE HET GROOT DICTEE WIJCHEN MEDE MOGELIJK

Mede door de hieronder vermelde organisaties is de organisatie van Het Groot Dictee Wijchen in het verleden mogelijk geworden.